corporeo-casino-3

Corpóreo 5º Aniversario Casino Cirsa

Cliente: Casino Cirsa Valencia

Envase: Retail

Contenido: Diseño, fabricación e instalación de corpóreo de 3 metros de alto para terraza exterior del Casino Cirsa de Valencia con motivo de su 5º aniversario.

corporeo-casino